Spilling er sosialt

Vi voksne kommer nok lett med moralpreken, når det kommer til dataspill for barna våre. Både barn og ungdom er ikke helt enig våre voksne sine holdninger, de mener at dataspill slett ikke er skadelig. Jeg for min del tenker at sannheten ligger noe midt mellom, det som de unge sier om dette – og det som vi som foreldre tenker og mener. Det er ikke noen tvil om at lekser og annet skolearbeid, må gå foran spillingen. Men når primæroppgavene er ivaretatt, så ser ikke jeg personlig noe feil i å la ungdommen spille. Vi skal se enda litt nærmere på, hvordan ungdommen selv opplever dette med spill.

Typiske påstander fra foreldre og andre voksne

Feit, usosial, passiv og lat, ja dette er bare noe av det vi voksne påstår at dataspill fører til. Men det er viktig å presisere igjen, at spill med måte neppe fører til noen av disse påstandene.

Typiske påstander fra foreldre og andre voksne
Typiske påstander fra foreldre og andre voksne

Når det tar litt overhånd med spill, er det så klart viktig å ha voksne som tar tak å korrigerer. Den typiske problemstillingen er uten tvil, at spill går foran lekser. Men vi voksne maser kanskje ofte mer enn nødvendig, rett og slett fordi vi ofte mener at spill er noe man skal drive minst mulig med.

Tanken er bare god

Leksjonen vi gir de unge, går ofte på å skape en frykt for hvor farlig spill er. Typiske påstander er avhengighet, usunt og ikke minst at spillene oppfordrer til vold. Når det gjelder den siste påstanden, så er det jo slik at alle spill har en aldersgrense. Avhengighet er nok veldig individuelt, ok mange unge mener at spill ikke er mer avhengighetsskapende enn det å lese bøker.

Men vi skal også huske det, at det finnes en rekke voksne som også spiller dataspill – det er slett ikke bare de unge som har dette som hobby.

Spill kan være sosialt, det er ikke tilfelle med bøker

Synet vi voksne har på bøker, er ganske så annet enn synet på spill. Jo mer bøker vi leser, desto bedre er det. Jeg sikter ikke til skolebøker i denne sammenheng, men bøker generelt. Men også det å lese, fører jo til mye stillesitting – men det blir man visstnok ikke feit av. Jeg ser poenget til de unge her, og må langt på vei si meg enig i at det er en dobbeltmoral ute å går her.

Spill kan være sosialt, det er ikke tilfelle med bøker
Spill kan være sosialt, det er ikke tilfelle med bøker

Får mange venner gjennom dataspill

Mange ungdommer kan fortelle, at mange av deres venner – har de truffet gjennom at de spiller de samme dataspillene. De sitter ikke bare å spiller, men treffes å har det sosialt også utenfor spillverden.

Det å arrangere lan-party er jo i aller høyeste grad sosialt, det kan være noen timer eller en hel helg. Men ungdommen selv vet at det noen ganger kan bli litt mye, og noen ganger må også de innrømme at spillene i perioder kan ta litt overhånd.

Viktig å ha andre interesser også

Om man ikke har annet enn spill som hobby, ja da kan det være litt skummelt. De fleste ungdommene bedriver også annen aktivitet, så spill er bare en av flere ting som fritiden fylles med.