Mer VR i fremtiden

Det skjer mye på datafronten takket være den raske teknologiske utviklingen. Spillere er sultne på flere opplevelser og mer spenning. Ikke bare noe nytt i form av nye historier eller nye spill, men også nye måter å spille. Flere og flere ser etter sosiale spill, spill som lar dem danne lag, knytte vennskap og ikke minst føle at man virkelig er inne i spillverden. 2D er blitt erstattet med 3D og VR-spill blir det bare flere av.

Utviklerne leverer flere interaktive løsninger

Alle utviklerne vil være først ute med det siste, og dette stiller høye krav til både programmering og maskinvaren. Både spillere og databransjens kan synes det er utfordrende å prøve å holde tritt med behovet. Spillere vil ikke lenger bare trykk på en knapp og se at sjakkbrikken beveger seg, eller se hvordan kortene stokkes. De vil selv flytte på brikken, de stokke kortene, de vil ha mer realisme ved å engasjere flere sanser. Målet er å viske ut skille mellom den fysiske verden og den virtuelle verden. Vi beveger oss mot en spillopplevelse som før har bare har vært science-fiction, slik som i den kjente filmen Tron.

VR-utstyr

VR utstyr
VR utstyr

En av de største utfordringene utviklerne har stått ovenfor, har vært størrelsen på VR utstyret. Dagens komponenter er så store og klumpete at selve utstyret tar mye plass.  Dette igjen fører til at brukeren er veldig oppmerksom på at de har på seg en VR-brille og de må ofte holde i håndkontroller. Noen systemer har kontroller som festes på armene, men de veier fremdeles såpass mye at brukeren vanskelig kan glemme at de har på seg utstyret.

Heldigvis har bransjen jobbet hardt med denne utfordringen. På teknologimesser verden over, viser stolte utviklere frem kraftige komponenter som stadig blir mindre. Allerede i dag finnes det teknologi som er lett, men utrolig kraftig. Utfordringen er at teknologien er dyr å produsere og dette setter store begrensninger i forhold til videre utvikling. Prisen må ned, og flere produkter må på markedet. Først da, når mange forskjellige utviklere har tilgang til teknologien, vil vi begynne å se at utviklingen virkelig får fart på seg.  

Utfordringer knyttet til bedre VR

En kunstig verden, åpen for alle, høres fantastisk ut, men kommer med sine utfordringer.  Dagens spillverdener skaper allerede utfordringer for enkelte. Å løse mysterier, slåss mot datamonstre eller bare å utforske en virtuell verden, kan være enklere enn å skulle håndtere dagligdagse problemer.

Med bedre VR, og enda mer virkelighetsnære spill, er det svært sannsynlig at flere spillere vil slite med slike problemer. Ofte har individer som blir tiltrukket av og tilbringer mye tid i en VR-verden, utfordringer med å finne seg til rette i verden utenfor datamaskinen. Det er sjelden at personer med et aktivt arbeidsliv og sosialt liv, blir trukket inn i spillverden. Bedre VR teknologi kan endre på dette. Dette er noe som samfunnet må være forberedt på. 

Fordeler med bedre VR-teknologi

Det er ikke vanskelig å se fordelene med VR-teknologi. Teknologien kan hjelpe innen utdanning av leger, veterinærer og andre lignende yrker. De slipper å trene på levende vesener. I en VR-verden kan man også introdusere mange forskjellige uventede endringer i miljøet, som vil kunne teste for.eks. ambulansepersonellet.

VR kan også brukes som et mellomledd mellom et individ og en robot. Personen som styrer maskinen, roboten, vil «føle» vekten av gjenstander de plukker opp, vil kunne gjennomføre kompliserte håndbevegelser for å løse problemer via en robot. Allerede i dag er det gjort flere forsøk på at personer fjernstyrer roboter på forskjellige arenaer.

Et meget godt eksempel er fra Kina hvor personer med fysiske handikapp kan jobbe som servitør, takket være en robot. Personen sitter hjemme og styrer roboten og samhandler med kundene via en dataskjerm. En mulig til å tjene penger og være litt sosial.

Foreløpig en stor prisforskjell

Ny teknologi koster penger, og VR-teknologien er ikke et unntak. Det koster å henge med i utviklingen, noe som fører til at få har råd til å bruke teknologien. Resultatet er både et klasseskille, men også et dårligere produkt.

En VR-verden er avhengig av at spillere deltar og er aktive. Er det svært få som har tilgang til teknologien, vil man måtte bruke dataskapte skikkelser, avatarer. Dette vil forringe opplevelsen. Noe av målet er jo å spille mot mennesker, ikke mot en datamaskin.

VR verden
VR verden

Det er også viktig, for utviklingens del, at flere personer får prøvd ut systemene og utfordre dem. Da drives utviklingen videre og man får mer innovasjon. Så en viktig utfordring fremover blir å sørge for at flere spillere, flere brukere får tilgang til VR-tjenestene. Utviklerne, produsentene og investorene må finne balansegangen mellom å tjene penger og holde utgiften nede, en stor utfordring tatt i betraktning at de fleste ønsker å tjene millioner på sitt produkt.

Det er blir svært spennende å se hvem som begynner priskrigen, hvem som klarer å levere et godt produkt som et stort flertall ønsker og har midler til å kjøpe. Den som klarer dette, vil åpne markedet og sikre at folk flest får tilgang til sosiale spill og VR-opplevelser.