Spillteknologi på Hamar

Spillteknologi på Hamar

Dataspillmiljøet i innlandsbyen Hamar er bærekraftig og utviklingsorientert

Hamar har en interessant næringsklynge knyttet til spillsektoren. Det startet med at Norsk Tipping ble flyttet fra Oslo til Hamar i 1975. Omkring hjørnesteinsbedriften Norsk Tipping har det utviklet seg en interessant klynge av spill- og mediebedrifter, som særlig gjennom de senere årene har evnet å utnytte hverandres kompetanse og tjenester i forhold til innovasjon og utvikling. Resultatet er nye teknologiske løsninger som bl.a. har bidratt til å posisjonere Norsk Tipping som et av de ledende spillselskapene i Europa når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

OL i 1994 aktualiserte behovet for effektiv og omfattende kommunikasjonsteknologi i regionen og la grunnlaget for konkurransedyktig kapasitet i form av en høyhastighets optisk kabel på et tidlig stadium. The Gathering i Vikingskipet utviklet seg til å bli et årlig arrangement i verdensmålestokk i Vikingskipet og samler mer enn 5000 deltakere fra flere land. TG er blitt en trendsetter og en viktig arena for målgruppen dataspillende- og dataspillutviklere.

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark var den første høgskolen i Norge med studier tilpasset dataspillbransjen. Studenter fra hele landet søker seg til de 4 ulike bachelorstudiene. Fra studiene ved Høgskolen i Hedmark er det rekruttert flere nye spillproduksjonsfirmaer med tilhold på Hamar. Flere av nyetableringene er rekruttert gjennom det årlige arrangementet Hamar Game Challenge. Inkubatorordningen i Hedmark Kunnskapspark AS har vært og er et hensiktsmessig virkemiddel for å få dette til.

Spillinkubator – Hamar Game Studio

Hamar Game Studio ble etablert i 2005 for å imøtekomme behovene til de ulike spillgründerne. Inkubatoren retter seg mot innovative vekstbedrifter i en tidlig fase og har vært en naturlig part ved å skape gode vekstmuligheter for nye spillbedrifter i Norge og regionen. Hamar Game Studio tilbyr veiledning innen forretningsutvikling fra fagpersoner som kjenner spillbransjen, dette knyttet til områdene IPR, finansiering, strategi, markedsføring, nettverk og den kreative prosess.

Dataspillmiljøet på Hamar med relasjon til inkubatorvirksomheten omfatter;

Utvikler interaktive kommunikasjonstjenester for mobile plattformer. De retter sine tjenester mot lag, foreninger og organisasjoner som har behov for dialog med sine medlemmer. Deres løsninger muliggjør også dialog mellom arrangør og publikum i forkant, under og i etterkant av sports-, musikk- og opplevelses-arrangement og kan bidra til forsterket publikumsopplevelse.
Biometric Games jobber med utvikling av interaktive spill og applikasjoner hovedsaklig for bedriftsmarkedet. Det omfatter visualiseringer, simuleringer og e-læring, samt spill for markedsføring og underholdning.
Eyeball Interactive fokuserer på nettbasert underholdning. Hovedvirksomheten er utvikling og produksjon av ulike kunde- og målgruppetilpassede internett spill, og annen tilhørende virksomhet, samt oppdrag innen 3D og animasjon.
Nyetablert studio av unge spillutviklere med bakgrunn fra Høgskolen i Hedmark.
Moondrop spesialiserer seg på utvikling av interaktive webapplikasjoner for forretningsmarkedet og nettdistribuerte spill med fokus på brukermedvirkning og ergonomisk design.
Sarepta Studio leverer tjenester innenfor et bredt spekter av fagområder, blant annet grafisk design, musikk/lyd, videoredigering, programmering og spilldesign.
Nettsamfunn hvor aktørene kommer sammen og lærer, diskuterer, hjelper hverandre og oppdaterer seg om emner innenfor spillmodding og spillutvikling

Bedriftene i medieklyngen på Hamar omfatter:

 • Norsk Tipping AS
 • Fabelaktiv AS
 • Hamar Media AS
 • Clutch Media AS
 • Ervod Productions
 • A Bit of Magic AS
 • Vulture AS
 • Vision Completed AS
Gjennom tilknytning til det internasjonale nettverket IGDA (International Game Developers Association) har Hedmark Kunnskapspark AS arrangert temakvelder og seminarer, tilrettelagt for møteplasser og kompetanseutveksling mellom studenter og det etablerte spillmiljøet i inn- og utland. Flere kjente profiler i spillmiljøene, spesielt i Norden, har besøkt Hamar for å dele sin kunnskap med de unge gründerne. Listen over aktuelle tema er lang.

Hamar Game Jam er et arrangement som ble arrangert for første gang 30. januar 2009. Det er en del av et globalt arrangement, Global Game Jam, hvor spillutviklere og interesserte fra hele verden samles til for å utvikle dataspill innen 48 timer. Alle spillene ligger online på Global Game Jam, og kan lastes ned og spilles.

Hedmark Kunnskapspark AS tilrettelegger og bidrar økonomisk for avvikling av felles studieturer for nettverket av spillproduksjonsselskaper i regionen. Det samme gjelder deltagelse på seminarer, workshops og messer i inn- og utland. Dette gjelder spesielt deltagelse og presentasjoner ved;
 • Joingame – Nasjonalt nettverk for dataspill
 • Nordic Game Malmö
 • GDC San Fransisco
 • GC Cologne