Helse og IKT

Torsdag 9. februar (2012) – Høgskolen i Hedmark, auditorium 1

09:00 – Registrering

09:30 – Velkommen
Frank Larsen, daglig leder Hedmark Kunnskapspark AS

09:40 – Spill på Hamar
Ole Andreas Jordet, daglig leder Krillbite AS

10:00 – Bruk av spillteknologi
Johan Basberg, daglig leder Gatada AS

10:40 – Global Gamejam
Catharina Due Bøhler, daglig leder Sarepta Studio AS

10:50 – Pause/Kaffe

*** Gamification og E-helse ***

11:05 – Gaming for eldre med brukeren i fokus
Tom Røyse, Høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik

11:35 – Dataspill for en aldersgruppe (normalt) utenfor målgruppen for spillprodusentene
Lena Hillestad, seksjonsleder ved Drammensbiblioteket

12:00 – Bruk av BIM ved nytt Østfoldssykehus
Kjell Ivar Bakkemoen, fagansvarlig BIM, Helse Sør-Øst

12:30 – Lunsj

13:30 – Drops læringsarena som gir deg lyst til å lære – Motivering til kontinuerlig læring
Ann-Kristin Johansen, daglig leder Drops

14:00 – Behovene i sykehusene
Marie Berg, fagsjef ergoterapi Sunnås Sykehus

14:30 – Kunnskapssøk i helsesektoren
Geir Kristian Lund og Endre Aas, Kunnskapsegget

15:00 – Velferdsteknologi i fremtiden
Kåre Hagen, førsteamanuensis BI, leder Hagenutvalget

15:30 – Slutt og noe i magen på veien hjem