Kontakt

Øyvind Nordstrand
Hedmark Kunnskapspark
Telefon: (+47) 48 17 822
E-post: oyvind.nordstrand@k-h.no