Studier ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik

I 2003 startet Høgskolen i Hedmark på Hamar opp en ny bachelorgrad i Opplevelsesproduksjon og interaktive medier (OPIM). Norsk Tipping var en viktig aktør i forbindelse med etableringen. Siden den gang har fagområdet hatt stor utvikling.

  • Hamar er en sentral lokasjon for utvikling av spill- og opplevelsesproduksjon i Norge
  • Med tre bachelorgrader, bachelor i visuell simulering, bachelor i virtuell kunst og design og bachelor i animasjon, er det samlet i overkant av 250 studenter på Hamar.
  • Ved Høgskolen i Gjøvik er det totalt samlet ca. 90 studenter innenfor studiet bachelor i spillprogrammering. Her er det mulig å fortsette med en master innen medieteknikk eller en master innen color in informatics and media technology
  • Høgskolenes utdanningsmiljø er spennende og unike i Norge med bakgrunn i innhold og oppbygning.

Visuell simulering er et studium som kombinerer kunst og teknikk i 2D og 3D for visualisering, animasjoner, virtuelle virkeligheter, dataspill, web applikasjoner og interaktive systemer.

Virtuell kunst & design gir en fordypning innenfor digital kunstproduksjon. Spesielt for dette studiet er at man tar utgangspunkt i den tradisjonelle kunsten og viderefører den til digitale medier.

Animasjonsstudiet gir en solid utdannelse innenfor animasjon generelt. Studentene kan fordype seg i 3D-animasjon eller tradisjonell animasjon.

Spillprogrammering er et teknisk studium ved Høgskolen i Gjøvik og er et studium med relevanse for mange bransjer. Dagens spillprogrammerere må ha stor forståelse for teknologien som ligger bak krevende grafiske fremstillinger.

Studentene jobber mye i tverrfaglige team (på tvers av studier og fagområder) gjennom hele studiet og avslutter studiet med et tverrfaglig prosjektarbeid der de utvikler og rapporterer større digitale opplevelsesprodukter gjerne i samarbeid med næringsliv. Fagmiljøet på Høgskolen i Hedmark er unikt i Norge i dag på bakgrunn av blant annet en god tverrfaglig sammensetning. Dette gjør at Høgskolen kan tilby studenter emner innenfor alle ledd i en spillutviklingsprosess og gjennomføre helhetlige prosjekter på tvers av fagretninger og studier.

Fagområder som spillprogrammering, norsk (manus), kunst og håndverk (tegning, modellering, konseptkunst), drama (skuespill og regi for animatøren, karakterutvikling), musikk (lydproduksjon), videoproduksjon, animasjon (tradisjonell, 2D og 3D) og matematikk inngår som viktige elementer og emner i våre studier for å kunne skape en helhet.

I dag er det et stort potensial for spill- og opplevelsesteknologi innenfor både privat og offentlig virksomhet. Underholdningsbransjen har vært ledende innenfor dette området frem til i dag. Nå ser vi klare tendenser til at dette er i ferd med å endres. Spillteknologi blir brukt i nye spennende sammenhenger.

Teknologien skaper nye muligheter på stadig flere arenaer, blant annet innenfor markedsføring, reklame, industri, underholdning og ikke minst utdanning og læring.

Høgskolen har samarbeid på ulike nivå med bedrifter og institusjoner som Electronic Arts, FunCom, Norsk Tipping, Storm Studios, Innovasjon Norge, Transpario AS, Apropos Internett, Hedmark Kunnskapspark, Norsk Film Institutt, Filmskolen, Kunsthøgskolen og NTNU.